Kängsepa naane käü kängäldä.

Teenistus

07.07.2019 08:30

Miikse kirikus

7. juulil 2019 kell 8.30 teenistus Miikse kirikus

PÜHA, AULISE JA KUULSA PROHVETI, EELKÄIJA JA RISTIJA JOHANNESE SÜNDIMISE PÜHA (templipüha) väike veepühitsus

Jaanipäiv