Tühi pung om kõige rasehemb üteh kanda.

Teenistus

21.07.2019 10:00

Luhamaa kirikus

21. juulil 2019 kell 10 teenistus Luhamaa kirikus

5.pühapäev pärast kolmainupüha