Kiil vii Kiiovahegi.

Teenistus

14.09.2019 09:00

Miikse kirikus

14. septembril 2019 kell 9 Miikse kirikus 

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea maharaiumine