Vargal omma lühko jäle'.

Teenistus

06.10.2019 10:00

Luhamaa kirikus

6. oktoobril 2019 kell 10 teenistus Luhamaa kirikus

16.pühapäev pärast Kolmainupüha