Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Teenistus

24.12.2019 10:00

Miikse kirikus

24. detsembril 2019 kell 10 teenistus Miikse kirikus

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha (Vassiili Suure liturgia)