Ku puut' küläh, sis lätt külä rikkast, a ku kõrts küläh, sis jääs külä vaesõst

Väiko-Kuningriik

02.08.2019 12:00

Navikõ küläh

Väiko-Kuningriik om 2. augustil 2019, Setomaal, Mokornulgah, Navikõ küläh.

Pääle nakas kell 12.00

Aoplaan:

12.00 ütine paraat ümbre külä
12.30 pidolik alostus
13.00 külämäng
14.30 lõõnah
15.00 kahoot
15.30 vahtsõ setokeelidse Tähekese tutvustus
15.45 nuursootska kõnõlõs umast aastagast
16.00 nuursootska valiminõ
17.00 pido
18.00 päävä lõpõtus