Nõna tsuskat sisse, a vaiv om jo vällä' tulla'.

46. Peipsi suvemängud

17.08.2019 11:00

Värska Gümnaasiumi staadion

 Peipsi järve äärsete valdade spordivõistlus