Hädä tulõ', siis tulõ tä õgast paigast, ussist ja aknist.

Setomaa orienteerumispäevakud 5. etapp

05.09.2019 17:00

Kõvera

 Setomaa orienteerumispäevakud 5.etapp Kõveral