Silmä hirmutasõ, käe rõõmustasõ.

Väiko-Maar'apäiv

21.09.2019 12:00

Laossina küläh

Laossina külapüha ehk Väike-Maarjapäev (vana kalendri järgi) on viimaseid vabaõhu traditsioonilisi seto kirmaseid enne jaheda ja pimeda sügise saabumist.

Kuna Laossinal on ka üks kahest Setomaa külasurnuaaiast, siis on külapüha ka kalmistupüha, kus leiavad aset kõik traditsiooniliselt Setomaal sellega seoses kulgevad rituaalid - tsässonateenistus, hingepalved haudadel, sugulaste kokkusaamised ja söömine.

Seejärel kulgeb edasi isekorralduv pidu külaplatsil, kus lauldakse spontanselt kujuneva kava järgi seto leelot, pillimeeste eestvõttel tantsitakse, süüakse üheskoos, suheldakse ja tuntakse koosolemisest rõõmu.

KES VÕIB KÜLAPÜHALE TULLA?
Kõik, kellel on soov saada koos Laossina külarahvaga osa selle hooaja viimasest mõnusast vabaõhu olengust, huvi seto kultuuri vastu ja valmisolek tulles panustada oma rõõmsa meele, laulu, pillimängu või tantsuga. Rahalisi kohustusi pole ning laud katab end põhimõttel, et igaüks toob miskit põnevat enda salvest kaasa, mida on hea sellisel sündmusel tarbida.

AJAKAVA:
Kell 12 tuleb preester ja peab veepühitsusega tsässonateenistust. See ei kesta pikalt, vahest 15-30 minutit. Kõigile avalik ja rangelt soovituslik kogemus. Teenistuse lõpus tehakse tavaliselt ka pisike ristikäiguke ümber tsässona. Tsässona on Setomaal traditsiooniline külakabel.

Seejärel suundub preester omaste kutsete järgi kalmistupüha traditsiooni järgi pidama hingepalveid haudadel, kus suguvõsad on oma mälestuslauad katnud. Sinna kutsutakse tavaliselt oma pereliikmed ja tuttavad.

Umbes 13.30-14 ajal, kui preester on kalmisturingi lõpetanud, võib külaplatsil alustada seto kirmast pillimängu ja lauluga. See osa on jällegi kõigile avatud ja ligipääsetav ning sellest osavõtuks tuleb lihtsalt sündmusesse sulanduda. Kirmas kestab, kuniks jaksu, tänapäeval tavaliselt 2,5-3 tundi. Huvitav saab olema nii lastel kui väärikamas eas osalejatel.