Hoia raha mustas päiväs.

Seto keele opminõ

03.10.2019 16:00

Obinitsa muusiumih

 Seto keele opminõ Obinitsa muusiumih.

Oodõt omma’ suurõ’ ja väiko’, tulõ’ ütsindä vai perrega’.

Ku om huvilisi ja huvilisil aigu, sis 3. oktoobril om edimäne kõrd. Kõik mõistva’ kuki’ pall´o seto kiilt, saava’ arvu ja umah pääh mõistva’ ka’ kõnõlda’, a helüga’ tõisilõ vällä üldä’, tuu taht har´otamist, taht harinõmist. Olõt oodõt kõnõlõmistsõõri!

Sarvõ Õiõ pruum teid avita’ nii pall´o ku tä mõist.