Jumal korgõh, kuningas kaugõh, hädä ei ole kellelegi kaevata.

Setomaa valla koduste laste jõulupidu

15.12.2019 11:00

Värska Kultuurimaja