Kodo saat siss, ku ar koolõt.

Talvine Migulapäev

17.12.2019 13:00

Meremäe teeninduspuntki saal

Oodatud on Meremäe, Luhamaa ja Obinitsa eakad!

Peolaud, jõuluvana ja esinejad.

Pidu on tasuta!