Haigus hobõsõga' tulõ, häräga lätt.

Värska Lasteaia jõulupeod

19.12.2019 14:00

Värska lasteaia saal

Vanem rühm kell 14.00

Noorem rühm kell 15.00

Sõimerühm 16.00 (rühmatoas)