Muidõ silmä näet puru ar', a umma silmä ei näe' palkigi'.

Maaselitsa tähistamine

01.03.2020 09:00

Obinitsa, Värska ja mujal Setomaal

See on setode komme enne pikka paastu veel kul´atada ehk pidu pidada. Kindlasti on kohal leelonaised, et enne paastu viimast korda laulda, tantsida ja pilli mängida. Need laulud näitavad maaselitsa tähtsust seto kultuuris.Vaim seatakse pikaks paastuajaks valmis.Külalistele pakutakse sel päeval pliine, kuuma teed ja ka vähe teravamat. Vana komme on sel päeval jää peal liugu lasta.

www.visitsetomaa.ee