Kerge om muid laita, rasse esi parembahe tetä.

Teenistus

07.01.2020 10:00

Miikse kirikus

 7. jaanuaril 2020 kell 10 Miikse kirikus teenistus
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e Jumalailmumise püha
Suur Veepühitsus, Viiristmine