Surm võta ka-ai siält, koh midägi olõ-õi.

Teenistus

09.02.2020 10:00

Luhamaa kirikus

9. veebruaril 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teenistus
Tölneri ja variseri pühapäev