Varahitsõ vasigõ' lää-äi' mõtsa.

Teenistus

17.04.2020 09:00

Miikse kirikus

17. aprillil 2020 kell 9 Miikse kirikus teenistus
SUUR REEDE
meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus