Mdä lähemb kaiv, tuud vähämb vaiv.

Teenistus

18.04.2020 23:30

Miikse kirikus

18. aprillil 2020 kell 23.30 Miikse kirikus teenistus
Kristuse surnuist ülestõusmise helge püha
PAASA
LIHAVÕÕDÕ`