Kui põrst pakutas, sis olgu kott valmis.

Teenistus

07.06.2020 09:00

Miikse kirikus

7. juunil 2020 kell 9 Miikse kirikus teenistus
Nelipühi e viiekümnenda päeva püha Kolmainupüha, Suvistõpühi