Paremp om ette kõnõlda ku perrä tõrõlda.

Teenistus

07.06.2020 10:00

Luhamaa kirikus

 7. juunil 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teenistus
Nelipühi e viiekümnenda päeva püha Kolmainupüha Suvistõpühi