Sügüse omma paaba targa, kunas külbä, a keväjä tiiä-äi teedaki, kunas külbä.

Teenistus

08.06.2020 09:30

Luhamaa kirikus

 8. juunil 2020 kell 9.30 Luhamaa kirikus teenistus
PÜHA VAIMU PÄEV (templipüha)
väike veepühitsus