Jumal korgõh, kuningas kaugõh, hädä ei ole kellelegi kaevata.

Teenistus

24.06.2020 10:00

Luhamaa kirikus

24. juunil 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teenistus
Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha