Ul'l tege keelega kerigu, kässiga saa ei' käo pessägi'.

Teenistus

06.07.2020 17:00

Miikse kirikus

 6. juulil 2020 kell 17 Miikse kirikus teenistus
Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha õhtuteenistus