Ul'l tege keelega kerigu, kässiga saa ei' käo pessägi'.

Teenistus

07.07.2020 08:30

Miikse kirikus

 7. juulil 2020 kell 8.30 Miikse kirikus teenistus
PÜHA, AULISE JA KUULSA PROHVETI, EELKÄIJA JA RISTIJA JOHANNESE SÜNDIMISE PÜHA (templipüha), väike veepühitsus, Jaanipäiv