Petjä pää savvus.

Teenistus

19.07.2020 10:00

Luhamaa kirikus

19. juulil 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teenistus
4. kirikukogu pühade isade pühapäev