Kergemb kedägi laita ku kitta.

Teenistus

05.09.2020 10:00

Luhamaa kirikus

 5. septembril 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teen istus
Kirikuaasta algus
Jumala loodu kaitsmise päev
koolilaste õnnistamine