Au om kui sau, jummal anna' õnnõ.

Teenistus

12.09.2020 09:00

Miikse kirikus

 12. septembril kell 9 Miikse kirikus teenistus
Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea maharaiumine