Lõun üte peräst lätt niisama vällä kui ütsä peräst

Teenistus

04.10.2020 10:00

Luhamaa kirikus

 4. oktoobril 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teenistus
17. pühapäev pärast Kolmainupüha