Ul'li pelgä', halva hae'.

Teenistus

04.10.2020 10:00

Luhamaa kirikus

 4. oktoobril 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teenistus
17. pühapäev pärast Kolmainupüha