Lubatõttu oodõtas, ähvärdettö pelätäs.

Teenistus

22.11.2020 10:00

Miikse kirikus

 22. novembril kell 10 Miikse kirikus teenistus
Jumalaema templisse viimise püha