Põrguh ka om hüä, ku õnne ar' jovvat harineda.

Teenistus

25.12.2020 10:00

Luhamaa kirikus

 25. detsembril 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teenistus
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha