Lõun üte peräst lätt niisama vällä kui ütsä peräst

Teenistus

25.12.2020 10:00

Luhamaa kirikus

 25. detsembril 2020 kell 10 Luhamaa kirikus teenistus
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha