Tsõgand pett kõõ ristirahva arh.

Leelokonverents

22.05.2020 - 23.05.2020

Obinitsas

 22.-23. mail toimub Obinitsas leelokonverents Seto leelo 10 aastat  UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjas.

Korraldajad Leelotarko kogo, Setomaa muuseumid, Setu Kultuuri Fond