Mia turg hinna pand, tuu iis piät õks ar andma.

Setomaa programmi infopäev

11.03.2020 16:00 - 18:00

Värska gümnaasiumis

Setomaa programmi infopäev 11. märtsil 2020. a kell 16.00 - 18.00 Värska gümnaasiumis.

Infopäevale on oodatud inimesed, kes soovivad taotleda Setomaa programmi toetust oma projektiidee elluviimiseks.

Infopäeva teemad:
• Muudatused Setomaa programmi (varem Setomaa arenguprogramm) tingimustes 2020.aastal.
• Soovitused eeltaotluste esitajatele.
• Mõttetalgud teemal „Millised tegevused ja projektiideed toetavad Setomaa majandust ja ettevõtjaid“.

Setomaa programmi taotlusvoor avatakse 9. märtsil 2020. Programmist toetatakse tegevusi, mille eesmärk on arendada Setomaa ettevõtluskeskkonda ja inimkapitali ja piirkonna turundust ning rakendada piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali. Programmist saavad projektide elluviimiseks taotleda toetust Setomaa mittetulundusühingud, sihtasutused ja vald.

Infopäeva korraldajad: Võrumaa Arenduskeskus, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Setomaa Liit

Infopäeval osalemisest palume teatada hiljemalt 10. märtsil 2020. a e-posti aadressil info@setomaa.ee.