Saa-ai sitast siidi ja kanapasast kalõvat.

Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud aktus

24.02.2021 10:00

Petserimaa Vabadussamba väljak Värskas

Sõnavõtud

Pärgade asetamine

Esinejad

Setomaa vallakodanike tunnustamine

Suupistelaud