Läät esi vanast, lätt õnn ka vanast

Nahtsipäiv

11.11.2021 13:00

Suure-Rõsna

11. november - püha vagamärter Anastasia mälestus ehk nahtsipäiv