Lubatõttu oodõtas, ähvärdettö pelätäs.

Seto Kuningriigi päev

01.08.2015 10:00 - 20:00

XXII Seto Kuningriigi päev Meremäe vallas Obinitsas.

Obinitsa külas Meremäe vallas Setomaal toimub 1. augustil XXII Seto Kuningriigi päev, mis kätkeb endasse üheks päevaks tervet Setomaa ja selle erinevate nulkade eripära. 

Toimuvad erinevad võistlused, valitakse kuninga meistrid ja uus ülemsootska. Aset leiab Peko sõjaväe paraad ja kirmask.

Väljastpoolt Setomaad tulnutele annab päev ülevaate seto kultuurist ja traditsioonidest,

XXII Seto Kuningriigi päev on märgilise tähtsusega - see on 2015. aasta soome-ugri kultuuripealinna Obinitsa tippsündmus. 

Loe lähemalt 1. augustil 2015 toimuva XXII Seto Kuningriigi päeva kohta siit

Loe lähemalt I-XXI Seto Kuningriigi päeva kohta siit

Kohtume 1. augustil Obinitsas!