Edimäne tagumiste purre.

Seto tandsoõtak

04.10.2021 19:00

Värska kultuurikeskus

 Kats sõsard kargasõ, kargasõ,
mõlõmba mõistva, mõistva!


Verska Kultuurimaja tandsorühm Lustiline kuts ütehkuuh seto tandsõ opma ja seto mitmepaariga karguisi kargama.
Ill´os olõsi ku säede hinnäst seto rõivilõ. Ku mõni mehepala ka tulõ sis saa kasatskit ka lüvvä'.
Pillipidäjä' omma veiga oodõtu!


Tulõ tervehnä ni võta uma tõenduspapõr üteh.
Täpsemb info: 5291619