Seen' sõbõr, ko sõira om; om sõir otsah, omma ka sõbra kaonu.

Valimisliit Ühine Setomaa

07.10.2021 16:00

Obinitsa lauluema kuju juures