Kui kulda, nii kohut; kui hõbõhõt, nii õigust.

Nahtsipäiv

11.11.2021 15:00

Säpina

11. november - püha vagamärter Anastasia mälestus ehk nahtsipäiv