Külh no sis susi süü löüd, ku' lambaliha süvvä taht.

Talsipühi

07.01.2022

 Kristuse sündimise püha, talsipühi