Teed õks veitkesegi, õks inäb ku ilma.

Issanda templisse viimise püha, kündlepäiv

15.02.2022

 15. veebruar - Issanda templisse viimise püha, kündlepäiv