Pini õks pinni tund.

Püha suurmärter Georgiuse mälestus, jüripäiv

06.05.2022

Värska püha

6. mai - püha suurmärter Georgiuse mälestus,

Jüripäiv

Värska püha