Tüü täämbätsest, jutt hummogust.

Püha isa ülempiiskop Nikolai Imetegija mälestus, kevadine migulapäiv

22.05.2022

Taelova ja Võõpsu küla püha

22. mai - püha isa ülempiiskop Nikolai Imetegija mälestus

Kevadine migulapäiv

Taelova ja Võõpsu küla püha