Ku olõ-õi kraami, sis saa-ai tark ka taari tetä.

Püha prohvet Eelija mälestus, iljapäiv

02.08.2022

Rääsolaane püha

2. august - püha prohvet Eelija mälestus

Iljapäiv

Rääsolaane püha