Kes kaara lainas, peat rüä masma.

Püha õiglase Anna püha, annõpäiv

07.08.2022

Pelsi ja Väike-Rõsna püha

7. august - püha õiglase Anna püha

Annõpäiv

Pelsi ja Väike-Rõsna püha