Surm võta ka-ai siält, koh midägi olõ-õi.

Eelkäija Ristija Johannese pea maharaiumise päev, ivanaskorona

11.09.2022

 11. september - Eelkäija Ristija Johannese pea maharaiumise päev, ivanaskorona