Ku' uma maja palas, mingu-ui' sis muidõ maiju kistutama.

Risti ülendamise püha, vissenja

27.09.2022

 27. september - Risti ülendamise püha, vissenja