Ullil om sõna huulõ pääl, targal om hammastõ takah.

Püha vagamärter Anastasia mälestus, nahtsipäiv

11.11.2022

Küllätüvä, Meldova, Serga, Uusvada, Suure-Rõsna, Matsuri ja Rokina püha

11. november - püha vagamärter Anastasia mälestus

nahtsipäiv

Küllätüvä, Meldova, Serga, Uusvada, Suure-Rõsna, Matsuri ja Rokina püha