Kodo kurja veegu-ui' küllä.

Teenistus

06.01.2022 10:00

Luhamaa kirikus

6. jaanuaril kell 10 Luhamaa kirikus jumalateenistus.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e Jumalailmumise püha. Suur Veepühitsus,

Viiristmine