Lõun üte peräst lätt niisama vällä kui ütsä peräst

Teenistus

05.03.2022 10:00

Miikse kirikus

5. märtsil kell 10 Miikse kirikus jumalateenistus.

Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev, Suure Paastu algus, Saagoven