Paremb ülekohut kanda kui tetä.

Teenistus

22.04.2022 09:00

Miikse kirikus

22. aprillil kell 9 Miikse kirikus jumalateenistus.

SUUR REEDE, meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus